De gemeente

  Meer over wie wij zijn, wat wij geloven, ons leiderschapsmodel, onze missie, oorsprong en samenkomsten.

Wij zijn...

The Lighthouse,  een gemeente, die zich laat inspireren door Gods Woord en Zijn Heilige Geest. We willen elkaar in de samenkomsten ontmoeten, God prijzen en Hem groot maken in aanbidding. Daarbij willen we luisteren naar Gods Woord en de profetieën die uitgesproken worden tijdens het gebed. Wij zijn een gemeente waar iedereen welkom is.

Wat wij geloven, ons fundament

Leiderschapsmodel

Ons leiderschapsmodel is gebaseerd op de Bijbel, wij geloven in de gemeente zoals zij beschreven staat in het Woord. Een team van oudsten, dat door de gemeente te dienen, leiding geeft aan de gemeente en daarnaast diakenen die zorg dragen voor de financiën en voor de wezen en weduwen.

Missie, de grote opdracht

Een gemeente waar we SAMEN THUISKOMEN, waar VRIENDSCHAP en VERTROUWEN centraal staan, en waar je ONTDEKT, waar jij voor leeft.

Visie

Onze oorsprong

Het begin van Christusgemeente The Lighthouse: Ken Campbell en zijn vrouw Gail komen uit Canada en Ken sprak in 2007 diverse malen in voormalig Partycentrum ’t Haantje in Bunschoten-Spakenburg over het thema “Vrijheid”. De gemeente is toen door hen opgericht. Hij kreeg van God de naam The Lighthouse.

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”  Mattheus 5: 14

“Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als lichten die het licht van God uitstralen en die de mensen het Woord voorhouden, dat leven geeft.” Filippenzen 2: 15

Deze twee teksten vormen de kern waar onze gemeente voor staat. We willen een licht in deze donkere wereld zijn. In veel vertalingen van Filippenzen 2: 15 staat ‘sterren’, maar in de Statenvertaling en de meeste Engelse vertalingen staat ‘lichten’.

De uitleggers zijn het erover eens dat Paulus doelde op de vuurtoren op het eiland Pharos, die 107 meter hoog was en op een afstand van 160 kilometer zichtbaar was. Als volgelingen van Christus willen we ‘het licht der wereld’ zijn. Lucifers, kaarsen en sterren geven niet voldoende licht, maar vuurtorens wel! Een vuurtoren is een veilig baken waar schepen in de duisternis op kunnen koersen om niet op de rotsen te pletter te varen. Wij willen als een vuurtoren zijn, die waarschuwende stralenbundels over de uitgestrekte levenszee werpt. We willen in deze woelige wereld veilige bakens zijn, zodat mensen niet te pletter slaan op de rotsen van verleiding en misleiding. Jezus zei dat wij het Licht van deze wereld zijn. Licht heeft aantrekkingskracht, licht geeft warmte en licht wijst de weg.

Samenkomsten

U bent van harte welkom! De samenkomsten van The Lighthouse zijn bedoeld om samen God te loven en te prijzen, Hem te eren en om elkaar en Hem te ontmoeten.

Onze samenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur. ’s Morgens voor de dienst is er vanaf 9:20 een bidstond, in Grace. Tijdens de dienst willen wij onze God aanbidden met alles wat in ons is, omdat Hij het waard is! Daarnaast is er ruimte voor getuigenissen en/of profetie (1 Kor. 14: er is ruimte voor de Heilige Geest). Er is een spreker of spreekster die het Woord uitlegt om ons als gemeente toe te rusten en te bemoedigen zodat wij hetgeen dat wij ontvangen hebben, weer door kunnen geven. Na de samenkomst is er ruimte voor gebed door het gebedsteam. Ook is er ontmoeting is Grace lunchroom onder het genot van een kopje koffie/thee

Elke eerste zondag van de maand vieren we samen de Maaltijd van de Heer in de gemeente, om te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan op Golgotha.

Shine Kids

Kinderen zijn fantasierijk, houden van fun en fellowshippen. Wij geloven dat ze al jong mogen leren wie God is, dat Hij een echte papa is en vriendschap met hen wil hebben. Bij ShineKids gaan we ervoor dat ze al jong Jezus zullen vinden, Jezus volgen en vriendschappen ontwikkelen. We willen het evangelie op een sprankelende, schitterende manier brengen en hen leren dit toe te passen in hun dagelijks leven. Ons doel is dat zij een nieuwe generatie christenen zullen worden die weerbaar zijn en op een schitterende manier in afhankelijkheid van Jezus Christus zullen getuigen vol van de liefde van God de Vader.