View Full Event Details

  • 21 September 2020 - 00:00 - 21:30

DE TERUGKEER

Nederland heeft afstand genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Het materialisme, de verwarring en de wetteloosheid nemen toe terwijl het christendom naar de marge van de samenleving is verdreven. Gods Woord heeft voor weinigen nog gezag. Is God ons land vergeten? Nee, Hij is op zoek naar mensen die in de bres willen gaan staan voor Nederland, zodat het kan terugkeren naar de Rots waarop het is gebouwd.

Juist in deze tijd, waarin we zien dat de wereld geschud wordt en corona onze gebruikelijke patronen heeft verstoord, willen we in navolging van voorgangers en kerken in de VS (“The Return”) gaan bidden, onszelf verootmoedigen en vasten voor ons land.

18 – 28 SEPTEMBER

We zetten een periode van 10 dagen apart met als middelpunt 26 september, een dag waarop diverse samenkomsten en een livestream zullen plaatsvinden. Dit als onderdeel van een wereldwijde beweging (zie: thereturn.org) waar al meer dan 750.000 kerken aan meedoen.

MEER INFO

www.de-terugkeer.nl