De gemeente

Meer over wie wij zijn, wat wij geloven, ons leiderschapsmodel, onze missie, oorsprong en samenkomsten.

fa-bookmark

Wie wij zijn

Christusgemeente The Lighthouse

Christusgemeente The Lighthouse is een gemeente, dat zich laat inspireren door Gods Woord en Zijn Heilige Geest. We willen elkaar in de samenkomsten ontmoeten, God prijzen en Hem groot maken in aanbidding. Daarbij willen we luisteren naar Gods Woord en de profetieën die uitgesproken worden tijdens het gebed. Wij zijn een gemeente waar iedereen welkom is.

Wat wij geloven

Ons fundament

 1. De Bijbel is het onfeilbare woord van God.
 2. Een Enig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
 3. Vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus.
 4. De noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
 5. De bediening van de bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovende.
 6. De doop in de Heilige Geest en kracht van de Heilige Geest.
 7. Goddelijke genezing en bevrijding in de Naam van Jezus Christus.
 8. De wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden.
 9. Met grote nadruk stellen wij: Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook!
fa-thumb-tack
fa-users

Ons leiderschapsmodel

Gebaseerd op de Bijbel

Wij geloven in de gemeente zoals zij beschreven staat in het Woord. Een team van oudsten, dat door de gemeente te dienen, leiding geeft aan de gemeente en daarnaast diakenen die zorg dragen voor de financiën en voor de wezen en weduwen.

Onze missie

De grote opdracht

Een gemeente waar we SAMEN THUISKOMEN, waar VRIENDSCHAP en VERTROUWEN centraal staan, en waar je ONTDEKT, waar jij voor leeft.

fa-heart
fa-flag

Onze Visie

Waar wij voor gaan

 • Wij willen een GEMEENTE zijn, daar waar de HEMEL de AARDE raakt!
 • Een gemeente waar alle gaven van de Geest volledig zichtbaar zijn.
 • Een gemeente waar mensen tot Geestelijke volwassenheid komen.
 • We zijn een gemeente die tegelijkertijd uitziet naar de komst van Jezus en bouwt aan een vurige en volwassen generatie.
 • Wij verlangen ernaar, dat onze onderlinge liefde zo groot zal zijn dat zelfs de wereld herkent dat wij zijn discipelen zijn.
 • Wij willen mensen bij Jezus Christus brengen, zodat ze weer in relatie komen met God de Vader.
 • Als gemeente verlangen we ernaar om met elkaar op te trekken in een cultuur van eer.
 • Het is ons doel om mensen te discipelen en te helpen om te groeien in het geloof.
 • Wij geloven dat we verschil kunnen maken niet alleen in Bunschoten, maar de hele wereld.
 • Wij geloven in een gemeente die de vijfvoudige bediening als doel heeft, zoals beschreven in de brief aan Efeze. (hfd 4).

Onze oorsprong

Het begin van Christusgemeente The Lighthouse

Ken Campbell en zijn vrouw Gail komen uit Canada en Ken sprak in 2007 diverse malen in voormalig Partycentrum ’t Haantje in Bunschoten-Spakenburg over het thema "Vrijheid". De gemeente is toen door hen opgericht. Hij kreeg van God de naam The Lighthouse.

"Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel."  Mattheus 5: 14

"Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als lichten die het licht van God uitstralen en die de mensen het Woord voorhouden, dat leven geeft." Filippenzen 2: 15

Deze twee teksten vormen de kern waar onze gemeente voor staat. We willen een licht in deze donkere wereld zijn. In veel vertalingen van Filippenzen 2: 15 staat 'sterren’, maar in de Statenvertaling en de meeste Engelse vertalingen staat 'lichten’.

De uitleggers zijn het erover eens dat Paulus doelde op de vuurtoren op het eiland Pharos, die 107 meter hoog was en op een afstand van 160 kilometer zichtbaar was. Als volgelingen van Christus willen we 'het licht der wereld’ zijn. Lucifers, kaarsen en sterren geven niet voldoende licht, maar vuurtorens wel! Een vuurtoren is een veilig baken waar schepen in de duisternis op kunnen koersen om niet op de rotsen te pletter te varen. Wij willen als een vuurtoren zijn, die waarschuwende stralenbundels over de uitgestrekte levenszee werpt. We willen in deze woelige wereld veilige bakens zijn, zodat mensen niet te pletter slaan op de rotsen van verleiding en misleiding. Jezus zei dat wij het Licht van deze wereld zijn. Licht heeft aantrekkingskracht, licht geeft warmte en licht wijst de weg.

fa-pagelines
fa-home

Onze samenkomsten

U bent van harte welkom!

De samenkomsten van The Lighthouse zijn bedoeld om samen God te loven en te prijzen, Hem te eren en om elkaar en Hem te ontmoeten.

Onze samenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur. ’s Morgens voor de dienst is er vanaf 9:00 een bidstond, in House of Prayer. Tijdens de dienst willen wij onze God aanbidden met alles wat in ons is, omdat Hij het waard is! Daarnaast is er ruimte voor getuigenissen en/of profetie (1 Kor. 14: er is ruimte voor de Heilige Geest). Er is een spreker of spreekster die het Woord uitlegt om ons als gemeente toe te rusten en te bemoedigen zodat wij hetgeen dat wij ontvangen hebben, weer door kunnen geven. Na de samenkomst is er ruimte voor gebed door het gebedsteam. Ook is er ontmoeting is Grace lunchroom onder het genot van een kopje koffie/thee

Elke eerste zondag van de maand vieren we samen de Maaltijd van de Heer in de gemeente, om te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan op Golgotha.

Kinderen zijn fantasierijk, houden van fun en fellowshippen. Wij geloven dat ze al jong mogen leren wie God is, dat Hij een echte papa is en vriendschap met hen wil hebben. Bij ShineKids gaan we ervoor dat ze al jong Jezus zullen vinden, Jezus volgen en vriendschappen ontwikkelen. We willen het evangelie op een sprankelende, schitterende manier brengen en hen leren dit toe te passen in hun dagelijks leven. Ons doel is dat zij een nieuwe generatie christenen zullen worden die weerbaar zijn en op een schitterende manier in afhankelijkheid van Jezus Christus zullen getuigen vol van de liefde van God de Vader.