Zendingswerk

De laatste updates met betrekking tot het zendingswerk vanuit Christusgemeente The Lighthouse.

stichting Het Nieuwe Leven

Zendingswerk Oeganda

Stichting het Nieuwe Leven biedt al enkele jaren hulp aan de bevolking in Oeganda. Dit werk is begonnen doordat Henk en Jeanet Vedder geraakt werden door de nood aldaar en echt ervaren hebben dat God ze geroepen heeft om daar wat te betekenen. In eerste instantie richten zij zich op 2 dorpen, Agule en Lalle, in het gebied Teso in het noordoosten van Oeganda.

Dit project is doorlopend omdat de nood, die ze daar gezien hebben, erg hoog is en de lokale bevolking de vraag gesteld hebben of ze willen blijven helpen. In 2016 hebben ze verschillende mooie doelen kunnen realiseren. Bij deze reis zijn ze geholpen door 2 medereizigers, Jacco en Lub. Namelijk het slaan van een waterput in het dorp Agule. Dit was echt noodzakelijk omdat mensen overleden vanwege tekort aan goed drinkwater. Ook hebben ze in dat jaar een dak op de kerk van Lalle mogen bouwen. Deze kerk wordt nu voor verschillende doeleinden gebruikt en de bevolking zelf is bezig om het gebouw verder af te bouwen. Op diverse plekken, in de bush, in de sloppenwijk, hebben ze de Jezus film laten zien, en hierdoor zijn vele harten aangeraakt en hebben velen hun hart aan Jezus mogen geven. Ook zijn er gratis bijbels uitgedeeld en worden de nieuw gelovigen gediscipeld door de plaatselijke kerk.

Toen Henk en Jeanet in 2016 Oeganda verlieten, deden de weduwvrouwen een beroep op ze of zij iets voor hen konden betekenen. Zij vertelden dat ze heel veel moeite moeten doen om te overleven en helemaal als ze ook nog kleine kinderen hebben of geen land hebben. Dit liet ze niet meer los, en wilden hier ook echt serieus over nadenken. Zij hebben een landbouwkundige uit Soroti een plan laten schrijven, op welke manier de landbouw op een hoger peil gebracht kon worden en de bevolking hierin geholpen zou kunnen worden. Aangezien dit plan best wel groots was en niet zo gedetailleerd, zijn ze verder gaan informeren en kwamen zij terecht bij Worldpartners. Dit is een organisatie in Wageningen, die helpt bij ontwikkelingshulp, onderzoek en opstarten van projecten. Deze contacten hebben erin geresulteerd dat er een vacature is uitgezet binnen de Landbouw Hogeschool in Wageningen voor een student die onderzoek voor de stichting gaat doen in beide dorpen.

In die tussentijd hadden Henk en Jeanet alweer een volgende reis geboekt, met de doelen om een dierenproject op te zetten voor de weduwen. In maart 2017 zijn ze voor een aantal weken in Oeganda geweest, samen met Maria Huijgen. In deze periode hebben zij het dierenproject opgestart. Er is een koe en 8 geiten gekocht en uitgedeeld aan de weduwen. Daarnaast hebben ze in beide dorpen weer een medische outreach gedaan, en de Jezus film laten zien. Deze is dit keer ook in de plaatselijke bioscoop van Soroti vertoond. Dit was zeer bijzonder, waarbij verschillende mensen tot geloof kwamen. Daarnaast zijn er vrouwenactiviteiten geweest, en is de Alpha cursus opgestart.

Maar wat hen vooral geraakt heeft tijdens deze reis, was, dat ze enorm geconfronteerd werden met honger. Beide dorpen liggen in de bush, en inwoners zijn afhankelijk van de oogst wat van hun eigen land afkomt. Gezien het sinds de zomer van 2016 niet meer geregend had, was de oogst mislukt en de voorraden van de vorige oogst op. Hierdoor hadden vele mensen echt geen eten, sommigen aten zand met water of mieren. De nood was zo hoog, dat Henk en Jeanet vanuit Oeganda een noodoproep plaatste naar hun achterban, de familie, vrienden en kennissen om geld te doneren voor maaltijden. Hieraan werd zo wonderlijk gehoor gegeven, dat ze voor 3 maanden voedsel hebben kunnen inkopen en opslaan om deze droge periode te overbruggen. Later hoorden ze ook terug dat dit echt levens gered heeft. Van dit geld hebben ze ook veel zaden kunnen kopen en uit kunnen delen, zodat ze meer konden verbouwen en een grotere oogst zullen hebben in de zomer van 2017. Gelukkig is het in april en mei gaan regenen.

Intussen was ook bekend geworden welke student af zou reizen naar Oeganda. Het mooie is dat ze dubbel gezegend werden, want God had 2 studenten in gedachten. Annerie en Maarten. Annerie kon al eerder richting Oeganda komen en heeft dus een volle week met het team op kunnen trekken. Dit was heel erg fijn, en toen Maarten begin april ook in Oeganda arriveerde, begon hun onderzoek. Dit onderzoek is op dit moment in de fase van afronding en het schrijven van een projectplan. In juni zal Henk afreizen om de resultaten en het plan met de studenten door te nemen en vervolgstappen te zetten. Ook zal hij dan irrigatiesystemen introduceren onder de bevolking van beide dorpen, zodat ze ook in droge periodes een betere oogst kunnen binnenhalen.

Als Henk terugkomt, zullen zij ook meer weten over het vervolg van de plannen, en wanneer er weer een volgende reis naar Oeganda zal plaatsvinden. Deze reis zal ook open zijn voor andere personen om mee te gaan. Via deze link kun je dan meer informatie opvragen.

Op de website www.hetnieuweleven.com kunt u nog meer lezen over hun projecten en activiteiten en kunt u ook foto’s en filmpjes bekijken. Al dit werk wordt mogelijk gemaakt door giften van mensen die dit werk een warm hart toedragen. Het is geweldig voor hen om te ervaren dat God steeds weer zorgt dat er voldoende is en zijn daar enorm dankbaar voor. Zij zullen u op de hoogte houden via nieuwsbrieven of updates via de website.

update

Lieve mensen,

Ten eerste heel hartelijk bedankt voor jullie warme hart voor Oeganda en de giften die jullie hebben gegeven. In maart zijn wij teruggekomen van onze vorige reis naar Oeganda. Wij hebben jullie toen verteld over de noodsituatie aldaar. Wat een zegen dat we zoveel voedsel konden inkopen en de afgelopen 3 maanden hebben kunnen uitdelen. Dit is intussen in 3 fases gebeurd en is zeker levensreddend geweest.

Dit hoorden wij terug van onze studenten, die verschillende verhalen van de weduwen hoorden, "als wij het voedsel niet hadden gehad, hadden we nu niet meer geleefd". Wij voelen ons dankbaar dat wij daar op het juiste moment mochten zijn. In de tussentijd is het gelukkig gaan regenen, hebben we ook opdracht gegeven om extra zaad in te kopen en uit te delen. al deze zaden zijn ingezaaid en komen nu op. Wij hopen en bidden dat op deze manier er voldoende eten zal zijn tijdens de volgende droge periode, die begin juli start.

Vanaf maart wonen er 2 studenten van de Landbouwhoge school uit Wageningen, Maarten en Annerie. Annerie was er al, toen wij er nog waren en Maarten is later ingevlogen. Zij logeren bij onze contactpersoon Sam Ebui en worden daar erg goed verzorgd. Zij hebben een grondig onderzoek gedaan binnen beide dorpen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden onder de weduwen en wezen en al deze gegevens verwerkt in een verslag. Dit hebben wij mogen lezen en op mogen reageren. Op dit moment zijn ze bezig met het schrijven van het projectplan. Hiervoor bezoeken ze verschillende projecten in Oeganda, die al enige jaren draaien. Het kan zijn dat ze met een voorstel komen op landbouwkundig niveau, maar mogelijk ook met een businessplan. beiden met het doel om de weduwen en wezen te ondersteunen.

Op 29 juni zullen de studenten weer richting Nederland gaan en daarom vliegt Henk a.s. maandag naar Oeganda, om de laatste weken bij hen te zijn voor een goede overdracht en mogelijk al acties uit te zetten. Naast de overdracht zal Henk de stappen zetten om een Oegandese stichting op te richten, omdat dit vele voordelen zal geven, als we daar een project zullen opstarten. Ook zal Henk het irrigatiesysteem introduceren. In totaal zijn er 30 aangekocht en vanuit Nederland naar Oeganda meegenomen. Het irrigatiesysteem is een driptechniek, waarmee druppelsgewijs de grond bevloeid wordt met water. Dit houdt in, dat zelfs in droge periodes, men kan verbouwen. Hiervoor moeten de inwoners zelf een groot watervat kopen, en doneren wij de slangen met aansluiting.

Ook zal Henk op medisch gebied het een en ander uitzoeken en afspraken maken. En natuurlijk worden de lopende projecten zoals de kerk, de waterput en het dierenproject weer geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Afhankelijk van alle uitkomsten, zullen we een volgende reis plannen, die ook open zal staan voor medereizigers. Als Henk terug is, kunnen wij ook meer vertellen over onze vervolgplannen. Maar wij merken wel dat de Heere dit werk enorm zegent en dat Zijn verlangen is om blijvende hulp te gaan bieden. Willen jullie meebidden voor al deze ontwikkelingen? en voor bescherming voor Henk en wijsheid bij het nemen van vele beslissingen? maar ook danken voor alles wat God al gegeven heeft?
Een hartelijke groet van Henk en Jeanet Vedder.