ABBA CHILD CARE – project
Als gemeente The Lighthouse zijn wij nauw betrokken bij het werk van Abba Child Care. De stichting Abba Child Care is opgericht door Jaap Dieleman in 2011. Zijn hart werd geraakt door Gods Geest, om te zorgen voor de weduwen en wezen, in het bijzonder in het gebied India. En zo is het werk begonnen, het blijft nog steeds groeien. Er zijn verschillende projecten zoals Abba Family Homes, het Ambulance project en Kerk voor een Kerk.

Kerk voor Kerk project
Nadat een aantal betrokken gemeenteleden het gebied in januari 2015 in India hebben bezocht, besloten wij om ons als gemeente in te zetten voor het Kerk voor een Kerk project. Het doel van dit project is om een functioneel kerkgebouw te realiseren. Dit biedt veel mogelijkheden voor de Dalits in India. Zij zijn de armste bevolkingsgroep in India (de kastelozen, de onaanraakbaren) en kunnen onze hulp goed gebruiken. Naast dat zij door dit project zondags een gebouw zullen hebben om samen te komen, kerk te zijn en God te aanbidden, heeft het gebouw doordeweeks ook een belangrijke functie. Door het gebouw ook als schoolgebouw te gebruiken en er een plek te creëren voor een medische post, wordt het gebouw optimaal benut.

Malligapuram Village
Samen hebben we de handen ineen geslagen en door verschillende sponsoracties te organiseren hebben wij het bedrag voor een kerk in India bij elkaar gespaard! En zo werd in januari 2017 het kerkgebouw feestelijk geopend in het plaatsje Malligapuram in India. Wij ondersteunen maandelijks een pastor en een leraar voor ‘onze kerk’ in Malligapuram. Wat zijn de mensen daar blij.

Dankbaar
Wat prachtig en wat zijn we dankbaar dat wij als gemeente zo ons steentje bij kunnen dragen aan het werk in India. Ook zijn wij dankbaar voor de betrokkenheid van diverse gemeenteleden. Voor de geestelijke ondersteuning door middel van gebed. En ook voor de financiële ondersteuning, de vele kinderen uit India die gesponsord worden.

Vervolg
In januari 2019 zal weer een groep naar India vertrekken. Om de Dalits daar te ondersteunen en te bemoedigen. Via deze website zullen wij u op de hoogte houden. Indien u meer vragen heeft over het werk van Abba Child Care kunt u contact opnemen met Jaap Dieleman. Vanuit de gemeente kunt u Chris en Janneke Koelewijn aanspreken.

Abba Child Care
Boomkleverlaan 263
3893 JW ZEEWOLDE
085-1043513
info@abbachildcare.org

Giften

U kunt uw gift overmaken naar IBAN nummer
NL 15 RABO 0141079010
t.n.v. Christusgemeente The Lighthouse.


Belastingaftrek
Stichting The Lighthouse is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangewezen als een ANBI instelling. Giften aan ons kunnen door deze status binnen de daarvoor geldende regels- van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.


Publicatie ANBI Gegevens
Vanaf 1 januari 2014 moeten wij van de Belastingdienst als ANBI een aantal gegevens op onze website publiceren.

ANBI The Lighthouse

laatste preken